Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2014

justmeandmyworld
15:07
7417 0971 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
justmeandmyworld
15:07
7469 57c4
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
15:06
8088 040e 500
Reposted fromhashtagthatsreal hashtagthatsreal
justmeandmyworld
15:06
7659 cabd
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
justmeandmyworld
15:06
7694 5585
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
justmeandmyworld
15:06
7694 5585
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
justmeandmyworld
15:05
7773 a6f3
Reposted fromcharming charming
justmeandmyworld
15:04
7792 c453
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
justmeandmyworld
15:04
Reposted fromplotkara plotkara viamahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:04
4739 8d7d
justmeandmyworld
15:04
5335 b587
Reposted frombluehorns bluehorns viamahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:04
5335 b587
Reposted frombluehorns bluehorns viamahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:03
Gdy cię spotkałem, rozbudziło się pragnienie. Zacząłem żyć marzeniami.
— Ahista Ahista
Reposted fromMissMurder MissMurder viamahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:03
4958 c211
Reposted fromnakedsoul nakedsoul viamahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:03
Byłaś jak haust powietrza. Tonąłem a Ty mnie uratowałaś.
— Derek, Grey's Anatomy S02E01
Reposted frommahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:03
justmeandmyworld
15:02
Mimo, że wiek w miłości nie ma znaczenia, to trzeba do niej dorosnąć.
— dokładnie tak
Reposted fromthesmajl thesmajl viamahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:02
Mimo, że wiek w miłości nie ma znaczenia, to trzeba do niej dorosnąć.
— dokładnie tak
Reposted fromthesmajl thesmajl viamahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:02
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viamahidevran mahidevran
justmeandmyworld
15:02
5824 1a57
Reposted fromnooneishere nooneishere viamahidevran mahidevran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl